House v strouze, kousek pouze od husy se vzdálilo. Hned ji z nouze volá dlouze, pláče, že se ztratilo.

Jezevec má hezký zvyk, provozuje tělocvik, bosky cupe v oranici, za slunce i v plískanici.

V říjnu vlci táhnou lesem a jezevec za závěsem, václavky do octa dává, na divoké husy mává.

V prosinci větříček duje, veverka mu rozkazuje:
„Zalétni na kopeček, přines šišky, zvoneček.
Já nachystám košíček plný želé, žemliček,
se sýkorkou Cecilkou ozdobíme stromeček.“