Každý z nás má nějaký důvod, proč se chce naučit cizí jazyk. Někdo se chce lépe dorozumět při svých cestách, další chce zase získat lepší práci a lépe se uplatnit na pracovním trhu. Někdo touží naučit se něco nového a rozšířit si obzory. Výuka cizího jazyka trénuje naši paměť a podporuje naši trpělivost.

Chcete-li se učit nový jazyk, ale nemáte čas nebo se vám nechce vysedávat ve škole, využijte jazykové kurzy online.

Individuální výuka cizích jazyků

Tento způsob výuky cizích jazyků patří mezi vysoce efektivní možnosti, jak se cizí jazyk naučit rychle a snadno. Kurzy praha online nabízí JŠ Britannika. Než začnete s individuální výukou, sami si stanovíte, kolik času měsíčně chcete výuce věnovat. Tempo můžete, po ukončení jednotlivých kurzů, upravovat. Výuku vedou kvalifikovaní čeští lektoři nebo rodilí mluvčí daného jazyka.

Vzhledem k tomu, že škola ve výuce cizích jazyků působí již delší dobu, využívá celou řadu cenných zkušeností, které během svého působení získala. Svým studentům nabízí zajímavé výukové programy, kvalitní lektory, dokonalý systém zapůjčování učebnic, atraktivní nabídky pro věrné zákazníky a v neposlední řadě velmi zajímavé a příznivé ceny.

Nabídka JŠ Britannika

Škola vyučuje deset světových jazyků. Objednat si můžete jak výuku individuální, tak i firemní nebo skupinové kurzy. Ty mohou mít různé zaměření, od všeobecného, po specializované – konverzační, obchodní nebo přípravu ke zkouškám. Ničím neobvyklým nejsou ani kurzy víkendové nebo intenzivní.

Během výuky lektoři využívají jednotný metodický přístup, který velmi pečlivě kombinuje různorodé kreativní výukové metody – procvičování ústní (četba, mluvení, poslech) i písemné dovednosti. Během výuky máte možnost využívat různé pomůcky – učebnice, audio a video záznamy. Kromě toho získáte spoustu zajímavých informací o zemi, jejíž jazyk jste se rozhodli naučit.