Jezdit na kole se naučí v podstatě kdokoli a velmi záhy zapomene na to, že kdysi potřeboval podpůrná kolečka. To, že se dítě vlastní silou udrží na dvou kolech, je velký úspěch, ale nikdy bychom jeho schopnosti neměli přeceňovat a měli bychom především dbát na jeho bezpečnost. Bohužel se velice často stává, že se dítě střetne právě s někým, kdo své schopnosti přecenil…

Pomineme-li povinnou výbavu kola, nezbytným doplňkem každého cyklisty by měla být kvalitní ochranná přilba. Zákon 361/2000 Sb. ukládá, že cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě. V praxi to znamená, že pokud vaše dítě nemá přilbu, nejenže porušujete zákon, ale ohrožujete tím jeho zdraví, které by mělo být nade všechny zákony.

Problém přimět potomka nosit přilbu, může nastat zvláště v období puberty, kdy se pro mnohé teenagery stává trapnou záležitostí. Avšak jako vše kolem nás, i cyklistické doplňky podléhají módním trendům a díky rozsáhlé škále designů se z dříve neforemné a neslušivé skořepiny, stává originální doplněk.

Ze statistik:

•  nejčastěji jsou obětí úrazů na kole chlapci ve věku 10 – 14 let,

•  jedno ze čtyř vážných cyklistických zranění je zranění hlavy,

•  v polovině všech nehod na kole je zasažena jezdcova hlava a může tak snadno dojít k poškození mozku nebo lebky.

Ve státech EU dochází každoročně ke zhruba 600 000 poranění hlavy v důsledku cyklistiky. Pokud by každý cyklista používal cyklistickou přilbu, snížilo by se, podle výzkumů provedených Královskou společností pro prevenci nehod (Velká Británie), riziko poranění hlavy o 85 % a riziko poranění mozku o 88 %.

Na tato čísla a na nedostatečnou péči v ČR o lidi, kteří utrpěli poranění mozku, zareagovala v roce 2007 skupina zainteresovaných lidí, a tak vzniklo CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat osoby, které utrpěli traumatické či jiné poškození mozku a také napomáhat v práci jejich rodinným příslušníkům a pečujícím. Mezi hlavní činnosti patří osvětová a poradenská činnost, pořádání přednášek, sdružování lidí po poranění mozku v rámci volnočasových rehabilitačních aktivit, mapování služeb, prosazování systémových změn a spolupráce s podobně zaměřenými mezinárodními organizacemi.

Občanské sdružení CEREBRUM se snaží poskytovat pomoc na profesionální úrovni. Vy se stejnou profesionalitou myslete na bezpečnost svou a bezpečnost vašich dětí. My budeme doufat, že našich služeb nebudete muset využít.