Není pro dítě docházejícího do mateřské školy příliš brzy na to, aby se učilo cizí řeč? Není. Naopak jde o ideální věk, protože dětský mozek absorbuje vědomosti jako houba. Podle odborníků se děti od tří do šesti let učí mnohem rychleji než v pozdějším věku a vytvoří si správné návyky, díky kterým pak nebudou mít s dalším jazykem problém.

Samozřejmě však záleží na metodice výuky. Která je pokládána za jednu z nejefektivnějších? S názvem Wattsenenglish jste se již možná setkala – metoda je založena na osvojování angličtiny přirozeným způsobem. V českých školkách se poprvé objevila v roce 2007 a od té doby si získala nespočet příznivců z řad spokojených rodičů.

Jak výuka angličtiny formou Wattsenglish probíhá?

Ačkoliv se vždy nabízí možnost, aby se rodič na první lekci podíval osobně a udělal si o způsobu výuky obrázek, je lepší předem vědět, do čeho dítko půjde. Výhodou kurzů Wattsenglish jsou poměrně malé skupiny (max. 15 dětí), v rámci kterých dostávají dítka dostatek prostoru. Ovšem není problém koncipovat program pro větší třídu. Lekce vedou zkušení lektoři, a to jak Češi, tak rodilí mluvčí.

Ale z jakého důvodu je angličtina Wattsenglish pokládána za inovativní a mnohem efektivnější než klasická výuka? Především díky tomu, že vyučující s dětmi hovoří pouze anglicky. A aby jim žáčkové rozuměli, používají přitom široké spektrum edukačních pomůcek, pouští písničky a videa. Děti jsou z angličtiny nadšené a velmi rychle se učí nová slovíčka i celé fráze.

Co o Wattsenglish praví odborníci?

Angličtina metodou Wattsenglish se těší dobrému jménu také u odborníků na lingvistiku. Aby ne, vždyť je založena na aktivním přístupu a zapojení všech smyslů. Koncept vychází z výsledků psycholingvistických výzkumů, ze kterých jasně vyplynulo, kdy je ideální doba na první kontakt s dalším jazykem.