Jedná se o děti rozené od poloviny 80. let vykazující zvláštní charakterové rysy. Rodiče, které by takové dítě doma měli vychovávat, musí změnit své postoje a k dětem přistupovat velmi opatrně a láskyplně. U takových dětí totiž snadno dochází k frustraci.

Proč název indigové? Z éterického hlediska v jejich auře dominuje modrá barva a není to jediná zvláštnost. Tyto děti jsou nápadné samy o sobě. Svým rodičům hodně často povídají o tom, kdo jsou a odkud se vzaly..možná teď máte pocit, že je to právě vaše dítě a vy doma máte Venušanku nebo Marťana, ale klid..s láskou a péčí zvládnete vychovat i dítě s intuitivními schopnostmi. Tyto děti jsou na svůj věk velmi uvědomělé a moudré.

Jsou zaskočené tím, že jim nikdo nerozumí

Hodně často s rodičem diskutují a chtějí být velkou autoritou i jim. Je zajímavé, že stání ve frontě chápou jako něco nadbytečného a prostě to dělat nebudou. Ke svému životu potřebují duchovní rozvoj, na tuto dobu jsou málo připravené.

Dokonce ani škola jim nemusí nic říkat, je pro ně dalším výmyslem jakéhosi systému. Jsou to malí škůdci všech nastavených norem společnosti. Tyto děti se špatně přizpůsobují kolektivu, protože jsou pro ně ostatní děti nepochopitelné. Neměly by se však uzavírat do sebe, potřebuje najít k sobě někoho, kdo je bude chápat (podobně smýšlející dítě). Jsou lehce asociální, což může být problém. Své potřeby dávají najevo a nebojí se výhrůžek. Pokud u nich nastolíte trest, nebude na něj reagovat. Vyrůst z nich mohou však i lidé, které dokážou změnit svět. Možná i proto se začaly indigové děti rodit..zní to trochu jako scifi, ale dobro planety je pro ně velmi důležité.

Jsou to děti, které se snaží přijmout výzvu něco změnit, podle toho se také chovají. Jejich klackovité jednání nebo nereagování je pro rodiče ubíjející. Kdo chce indigovému dítěti alespoň z části porozumět, je potřeba k tomu nastudovat další materiály. Myšlení takových dětí je v jejich útlém věku nekonvenčně abstraktní. Mají talent, jsou inteligentní a nesnesou lež.

Mají jakýsi šestý smysl odhalit i vás

Jejich čestnost a upřímnost hraničí s nezávislostí. Potřebují dostatek prostoru na uskutečnění svých potřeb, ale i tužeb. Tomu co dělají, musí věřit, je těžké je přesvědčit. Jejich názor je zatvrzelý jako kdyby žily už sto let a měly své zkušenosti. Jejich neviditelný svět jim přináší uspokojení, mohou si povídat s imaginárními přáteli, milují přírodu, dokážou promlouvat k rostlinám a zvířatům. Dokonce u toho vypadají, že jim rozumí. Jsou velmi citlivé a často pláčou. Potřebují kolem sebe chápavé rodiče, které jim dají pocit lásky a sounáležitosti. Vzbuzují respekt, mají velké ego již od narození, chtějí získat uznání.