Mateřská školka Praha 5 je prvním krokem k osamostatnění dítěte. Čeká na něj zde spoustu nových poznatků a zkušeností, získává první možnost k samostatnosti. Naučí se zde spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale také s jiným dospěláky, než má kolem sebe doma. Čeká zde na něj spousta nových aktivit, jež podporují mentální i fyzický vývoj a pomalu je připravováno na vstup do školy. Je tedy potřeba dobře zvážit, jakou školku vybrat.

Podle čeho vybrat školku?

Dávno již neplatí, že rodiče dávají své dítko do školky, která je nejblíže jejich bydlišti. Zajímá je především to, jestli školka nabízí nějaké zajímavé programy či aktivity, díky kterým se děti naučí nové věci. Může se jednat o školku zaměřenou na výtvarné a pracovní činnosti, školku s hudebním zaměřením nebo školku, která svou výuku vede v některém z cizích jazyků. Takovou je i Anglická školka v Praze.

Maxíkova jazyková školka

Tato školka své služby poskytuje již delší dobu, za kterou nasbírala řadu zkušeností, jež se odrážejí v její současné činnosti. Umístit zde můžete děti ve věku 12 měsíců až 7 let. Prioritou je individuální přístup ke každému z nich, jež umožňuje podporu dokonalého rozvoje schopností a dovedností každého dítěte. Výuka v každé ze školek i jesliček probíhá jak v českém, tak i anglickém jazyce a zajišťují ji kvalifikované učitelky, zdravotní sestry i rodilí mluvčí. Kromě školky Praha 6 má ještě po Praze i mimo ni další pobočky.

Letní program

Kromě provozu během školního roku nabízí i letní aktivity. Každý týden se program ve školce věnuje jinému tématu. Každá z poboček nabízí jiné aktivity a programy. Děti se tak mohou seznámit s farmou a jejími obyvateli, vyzkouší si, jaké to je kempovat v přírodě, pádlování na vodě, postaví si tee-pee, vyrobí si indiánský oblek a čelenku, vyrobí si herbář, vypraví se do světa pohádek nebo se seznámí se životem a obyvateli různých kontinentů.