Každý rodič své děti miluje a udělá vše proto, aby se cítily dobře. Prvním závažným rozhodnutím je výběr školky či jeslí, neboť předškolní vzdělávání připravuje sice děti na povinnou školní docházku, ale především je to první zařízení, se kterým se dítě setkává.

Přechod z domácího prostředí do cizího kolektivu je pro každé malé dítě obrovskou změnou v jeho životě a tento výběr ovlivní, zda ta změna bude pozitivní či nikoli.

Školka velice ovlivňuje osobnost dítěte. Správný výběr mateřské školky či jeslí zajistí dítěti příjemný vstup do života a vám ušetří spoustu dalších starostí. Od školky očekáváte záruku jistoty, klidu a péče a také možnosti rozvoje dětské osobnosti.

Trendem dnešní doby už není jen pouhé hlídání dětí, ale především aktivity směřující k rozvoji talentu a dětských dovedností. Toto vše nabízejí i jesle v Praze. Poskytují dětem každodenní pohybové a umělecké aktivity, výuku angličtiny formou hry, která probíhá pod vedením rodilého mluvčího a celou řadu aktivit a cvičení, které podporují intelektové schopnosti u dětí předškolního věku.

Jesle v Praze 5 navíc poskytují možnost plavání, neboť v jejich budově se nachází také plavecký bazén. Díky tělocvičně dochází i k rozvoji dětských pohybových vlastností, které jsou velice důležité pro budoucí život dítěte. Výuka jazyka probíhá pod vedením kvalifikovaného rodilého mluvčího. Interaktivní prostředí vybízí k samostatnosti a podporuje nejen dětskou zvídavost, ale i tvořivost a zručnost.

Jesle v Praze 6 nabízí možnost rozvoje dětí ve stylu Montessori ( funguje na principu Pomoz mi, abych to dokázal sám „), vytváří pro děti podnětné místo pro jejich celkový rozvoj. V nabídce je celá řada Montessori pomůcek, které dětem nejen rozšiřují obzory, ale motivují je k samostatnosti a soběstačnosti. Zároveň se snaží o to, aby byly děti spokojené.