Všichni víme, že pohyb je zdravý a měl by být pravidelnou součástí našeho života. Ne všichni dospělí a velká část dětí však pohyb zanedbává. Především děti jsou velmi pohodlné a neuvědomují si, že nedostatek pohybu pro ně mlže, v pozdějším věku, znamenat celou řadu zdravotních obtíží. Tady je potřeba, aby trochu zakročili rodiče. Většina dětí totiž tráví velké množství volného času u počítačů či s mobilními telefony. Jak je přimět, aby se pro ně pohyb stal zábavou? Musíte jim nabídnout nějaký druh činnosti, který pro ně bude atraktivní. A co třeba prakour?

Proč právě parkour?

Tato pohybová aktivita učí překonávat překážky s využitím přirozených pohybů, mezi něž patří běh, skákání či lezení. Díky těmto aktivitám se můžete velmi snadno a rychle dostat z jednoho místa na druhé. Teď se možná zhorzíte, neboť jste slyšeli či viděli, jak jsou tyto činnosti nebezpečné. Opak je pravdou. Parkour kroužek vás přesvědčí. Mezi profesionály se řadí společnost ZOHIR, která nabízí možnost tréninku již pro děti od osmi let věku.

Parkour Liberec, ale na dalších místech nabízí pro děti celou řadu možností:

  • Základ tvoří pravidelné tréninky.
  • Parkour workshopy i dálkové školy pro ty, kdo nemají dostatek volného času.
  • Letní parkourové tábory pro děti od osmi do jedenácti let.
  • Letní soustředění pro starší jedince se zaměřením na intenzivnější tréninky.

Proč právě ZOHIR?

Všichni trenéři patří mezi zkušené parkouristy, kteří mají s tímto pohybem dlouholeté zkušenosti, tudíž vědí, jakým způsobem trénovat. Všichni trenéři pečlivě dodržují pravidla týkající se bezpečnosti.

Společnost má dlouholeté zkušenosti s pořádáním akcí zaměřených na parkour.

Nabízejí celoroční aktivity.

V dětech podporují celou řadu pozitivních hodnot, mezi něž patří zodpovědnost, odhodlání a týmový duch. Tyto hodnoty jsou pro jejich budoucí život velkým přínosem.

Parkour pro začínající

Pokud chcete zjistit, jak se naučit parkour, přihlaste se do kroužku pro začátečníky. Díky výuce od úplných základů bude pro vás tento pohyb bezpečný. Výuka probíhá pod dohledem zkušených instruktorů, kteří dbají především na bezpečnost a správné provádění veškerých cviků. Díky tomu nedochází ke zbytečným zraněním. Účastníci se pozvolna učí správným pohybům, zlepšují si svoji fyzičku. Díky pravidelnému tréninku v tělocvičně a pod dohledem zkušených trenérů děti rozvíjejí nejen efektivně, ale především bezpečně svoje pohybové dovednosti. Vždy je kladen důraz na základ pohybu, který se pak dále pomalu a postupně rozvíjí. Děti získávají správné a bezpečné pohybové návyky. Veškeré pohybové aktivity probíhají formou hry a zábavy. V kroužku panují přísná pravidla, která se opírají především o bezpečnost.

Trénink probíhá v tematicky zaměřených lekcích, které jsou vedeny od úplného začátku. Základem jsou počáteční přípravy, které probíhají v tělocvičně, kde lze využívat nácvikové žíněnky. Jen tak je zajištěna dokonalá bezpečnost.