Rodičovský příspěvek je finanční částka, která přímo navazuje na mateřskou. Mateřská dovolená je období 6 – 8 týdnů před porodem. Rodičovský příspěvek jsou finanční prostředky, které se vyplácejí po ukončení mateřské dovolené. Jeho celková výše je 220 000 Kč a lze jej čerpat maximálně do 4 let věku dítěte.

Čerpání příspěvku

Příspěvek lze čerpat individuálně, horní hranice měsíční sumy je však stanovena na částku 11 500 Kč a částka také nesmí přesáhnout 70% vaší předchozí hrubé mzdy.

Výjimkou je matka, která neměla nárok na mateřskou dovolenou (nedostatečná doba pro hrazení nemocenského pojištění). Zde je příspěvek automaticky rozdělen na 4 roky a to následujícím způsobem: prvních 9 měsíců je vypláceno 7 600 Kč měsíčně, následně až do 4 let věku dítěte 3 800 Kč měsíčně.

Pokud je příspěvek vyplácen matce vícerčat, jeho celková výše činí 330 000 Kč.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kdy podat žádost o rodičovský příspěvek

Žádost si matka zařizuje sama. Ideální doba je do čtyř měsíců věku dítěte, může však být i dříve.

Nejprve je potřeba navštívit okresní správu sociálního zabezpečení náležející k sídlu zaměstnavatele. Zde je vystaveno potvrzení o čerpání peněžité pomoci v mateřství. Další kroky vedou na úřad práce příslušný místu trvalého pobytu matky. Zde je potřeba předložit potvrzení od OSSZ, rodný list dítěte a občanský průkaz matky. Následně je vyplněna žádost o rodičovský příspěvek, ve které se uvádí i měsíční výše příspěvku. Tato částka se dá, vždy po třech měsících, změnit.

Pokud vaše dítě do dvou let svého věku začne navštěvovat jesle nebo jiné předškolní zařízení, musíte na úřad práce doložit potvrzení, kolik času dítě v příslušném zařízení tráví. Nárok na rodičovský příspěvek ztrácíte, pokud je to více než 46 hodin v měsíci.

Výpočet příspěvku pro rok 2018

O jeho výši a délce čerpání již bylo psáno. Výpočet vám usnadní kalkulačka, kterou naleznete na portálu vimvic.cz.