Porod je pro ženu náročný proces, to víme všichni. Ve chvíli, kdy porodí a vidí poprvé své novorozené miminko, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Co se však děje s vaším dítětem bezprostředně po porodu? Sestřička jej odnáší a kam vlastně? Co s ním budou dělat, co všechno musí podstoupit, než se opět vrátí k vám?

Bezprostředně po porodu lékaři položí miminko na tělo a to například pro to, aby se uklidnilo a nebylo rozhozené z neznámého prostředí. Svou maminku zná, její vůni a tak bude klidnější. Dále je mu také příjemný kontakt s vaší kůží, umí rozeznat váš hlas a může si svou maminku prohlédnout. Je tedy dobré na něj mluvit co možná nejklidnějším hlasem, aby jeho příchod na tento svět byl nejpříjemnější.

Vyšetření miminka

Dětská sestra po porodu přenáší miminko na novorozenecký box, který obvykle bývá součástí porodního sálu. Bývá vybavený všemi potřebnými věcmi, například dýchacími přístroji a podobně. Malý drobeček je odnášen ve sterilní pleně v poloze hlavičkou mírně dolů. Je zde připraveno vyhřáté otevřené lůžko, ve kterém je dítě vyšetřeno dětskou sestřičkou a v případě problémů je přivolán také neonatolog.

Zabránit krvácení je velmi důležité, proto je nutno pupečník po jeho přerušení podvázat. Následně je miminko pečlivě osušeno a označeno. Díky tomu se zabrání možnému popletení s jiným miminkem. Zákon určuje, že miminko musí mít trojité označení. Páska na ruce, kde je napsáno jméno, páska na ruce s číslem a číslo, které má miminko napsáno na hrudníku. Stejné číslo dostane také maminka.

Měření a další vyšetření

Miminko je změřeno a zváženo. Následně se také měří obvod hlavy, obvod hrudníku a také teplota. Dětská sestra také zajistí volné dýchací cesty, odsává z úst a nosu zbytky plodové vody. Miminko je nutno také dále vyšetřit a zjistit, jaký je jeho zdravotní stav. Zjišťuje se například srdeční akce, šelesty, kvalita dýchání, páteř a podobně.