Víte, co bolí maminku nejvíce na světě? Když se musí dívat, jak někdo trápí její dítě a nedokáže mu pomoct. Bohužel se nejedná o jev ojedinělý. I když pojem šikana už česká společnost zná, skryté jevy, jako jsou nesympatie učitelky vůči žákovi, nebo posměváčci či rozvraceči kolektivu, je těžké odhalit, identifikovat, prošetřit a napravit. Bolavých dětských dušiček, které trpí nepříjemnými křivdami, jsou tisíce.

Když dítě najde odvahu a mamince se svěří, že se mu děje příkoří a je mu ubližováno, většinou se zoufalá matka snaží zjednat nápravu ve škole nebo s rodiči agresora. V 90% všech případů ale „narazí“ a nesetká se s pochopením. Trable jejího dítěte jsou bagatelizovány, rozporovány a někdy zcela zameteny pod kobereček. V dětské duši nastává zmar a místo nápravy, zadostiučinění a veřejného označení viníka, dojde k pravému opaku. Oběť je nezřídka obviněna z toho, že si vymýšlí nebo dokonce přehání.

Oběť se nesmí cítit vinna

Dlouhodobé potlačování vlastního ega a pocit zmaru se promítá v psychických problémech, strachu a smutku, které mohou vyústit v deprese, sklony k sebepoškozování nebo dokonce pokusech o sebevraždu. Zoufalí rodiče nenacházejí odpovídající pomoc, ani zastání. Ve snaze podat pomocnou ruku vlastnímu dítěti obíhají lékaře, úřady i instituce, aby záhy zjistili, že je to marný boj s větrnými mlýny.

Jedinou efektivní pomocí, která je dostupná a efektivní, je dětská psychoterapie v AdiCare Praha. Odborníci na dětskou duši zde upřednostňují intenzivní psychoterapii před užíváním léků. Výrazného zlepšení psychického stavu oběti je možné dosáhnout díky modifikované psychoterapii a nácviku dechové strategie pomocí dechového senzoru s virtuální realitou.

Jak získat sebedůvěru a ztracené sebevědomí?

Dítěti, které nenašlo pochopení z oficiálních míst, je třeba pomoci k získání a posílení vlastní sebedůvěry a schopnosti čelit destruktivním vlivům. Toho lze dosáhnout důslednou psychoterapií, díky níž si začne dítě vážit sebe sama, dojde k poznání zla a dobra a dokáže čelit stresovým situacím asertivně. S nadhledem odrazí útok a hlavně si nebude nic dávat za vinu.

V Adicare se při léčbě psychických obtíží u dětí a mladistvých aplikuje s úspěchem speciální forma kognitivně behaviorální terapie, dialektické behaviorální terapie a logoterapie. A to vše zcela diskrétně, bez toho, aby docházelo k záznamům do vaší zdravotní karty v oficiální dokumentaci.