Kam běžíš, zajíčku?
Tam do mlýna, panáčku.
Co v tom mlýně, zajíčku?
Pytel mouky, panáčku.
Na co mouku, zajíčku?
Na koláče, panáčku.
Nač koláče, zajíčku?
Pro kočičku, panáčku.
Proč pro kočičku, zajíčku?
Máme svatbu, panáčku.