Začal nám nový školní rok – noční můra každého rodiče. Jak přimět dítě k učení? Věčný problém… Pojďme na to hravou formou…

Výmluvy typu, že se dítěti teď nechce, že máte počkat, až dohraje hru a podobně, na vás zkrátka nesmí platit. Musíte být pevní a neoblomní, zejména první třída v současné době nastoluje pevnější režim, než kdy dřív, proto se na připravte na nutnou vojnu.

Jak děti motivovat?

První dny může dítě chodit do školy s obrovským nadšením, zejména pak co se první třídy týče. Po čase však nadšení opadá a dítě se zájmem o učení zleniví, zejména pak, pokud najde první překážce na cestě k pochopení. Pamatujte si, že každá pochvala je obrovskou motivací, každý slib za snahu taktéž, neodměňujte však své děti materiálně, raději jim slibte víkendový výlet.

Doporučuje se rovněž vnitřní motivace, a sice naučit děti pochopit, že to dělají pro sebe. To se prvňáčkům lehko řekne, když to nepochopí ani patnáctiletý puberťák, že? Rady psychologů jsou tak více méně naprosto k ničemu.

Velikou motivací dítěte, proč chodit do školy, se časem stávají zejména kamarádi. Dále jsou to party, které mohou být na druhou stranu také kontraproduktivní – to je riziko výskytu ve společnosti. U nejmenších školáků stále platí pouze pochvaly, sliby a především absence kritiky, která může u dítěte přerůst ve strach a obavy se pak vrátit se špatným vysvědčením domů…

Nikdy rovněž dítě nesrovnávejte s jeho sourozenci, nedovolte, aby se cítilo méněcenné… Naopak je podstatné posilovat sebevědomí dítěte a poukazovat na jeho silné stránky, že je všímavé, talentované a podobně.

Učte se hravě

Moderní doba nemusí být nutně jen špatná. Díky tomu se na trhu objevuje velké množství školních učebnic, které jsou podány opravdu hravě. Vyplatí se tak obejít knihkupectví a spojit užitečné se zábavou. Počty s omalovánkami, Záhadné rébusy v literatuře a podobně. Pro prvňáčky je takových učebnic pak nespočet. Vše zkombinováno s obrázky, spojovačkami a podobně. Dokonce existuje i možnost procvičování písmen za pomocí želatinových písmen a jiných bonbonů. Děti rády zapojují zrak i hmat, tyhle věci je začnou bavit a naučí se základní gramotnosti. Naučte je také míchat barvy nebo razítkovat s bramborou. Spojte přírodu s technologií. Co se týče doporučeného času pro domácí učení, existuje „pravidlo desetinásobku“, kdy v první třídě dítě doma učíte deset minut, ve druhé dvacet minut a tak dále. Pokud chcete, aby vás dítě vnímalo, nepřetahujte doporučený čas, buďte struční, jasní a zajímaví. V opačném případě dítě unavíte, otrávíte a vnímat vás nebude. Pokud budete postupovat podle výše uvedeného, vezme si dítě z vašich deseti minut daleko více než z hodiny titulované učitelky.