Když se tahá za šňůru, (rukama naznačujte tahání)
leze šašek nahoru. (rukama naznačujte lezení)
Rozhazuje rukama, (rozpažování rukou do stran)
vyhazuje nohama. (předkopávání před sebe)
Rolničkama zazvoní (potřásání hlavou)
a takhle se ukloní. (úklon dopředu)