Rozvod dnes není ničím výjimečným, rozvádí se spousta rodičů. A u mnohých se také objevuje boj nejen o majetek, ale také boj o děti. Každý z rodičů chce mít děti u sebe, chtějí vidět, jak děti vyrůstají, učí se novým věcem. Jak to tedy udělat, když se na výchově dítěte chtějí podílet oba rodiče stejnou měrou.

Možnost střídavé péče

Řešením bývá střídavá péče, což znamená, že o dítě pečují střídavě tatínek i maminka. Zpravidla jde o týdenní intervaly, kdy dítě tráví týden u maminky a další týden u tatínka. Střídavou péči doporučují mnozí psychologové. Dítě tak neztratí kontakt ani s jedním z rodičů a žádný z rodičů není jen tím „víkendovým rodičem“. Střídavá péče však není vhodná pro všechny rodiny a rodiče.

Kdy je vhodná střídavá péče?

Tato péče je vhodná pouze pro ty rodiče, kteří spolu normálně a běžně komunikují a mají spolu přátelské vztahy. Je potřeba se domlouvat na péči o dítě, na tom, zda je nemocné, jaké mají do školy úkoly, co musí vzít s sebou na výtvarnou výchovu příští týden a podobně. Dále rodiče musejí bydlet blízko sebe, aby děti mohly chodit do stejné školy či školky, chodit na stejné kroužky a mít také své stejné kamarády. Střídavou péči by měly děti dobře zvládat, mělo by to být ku prospěchu hlavně dětí.

Ve chvíli, kdy jsou spolu rodiče na kordy a neustále se hádají a dělají si naschvály, střídavá péče není tím nejlepším řešením. Dále je také důležité, aby dítě s oběma rodiči dobře vycházelo, aby mělo k oběma stejný vztah. Psychologové tuto metodu doporučují, oba rodiče se podílejí stejnou měrou, avšak zároveň také uvádí, že tato metoda není vhodná pro všechny děti a pro všechny rodiče. Je třeba přistupovat ke střídavé péči individuálně, případ od případu.