Vaše dítě by vás rozhodně nemělo ignorovat. I přesto má tuto zkušenost každý rodič. A co problematika svého světa, toho, že vám dítě rozumět nechce, anebo, že vám skutečně nerozumí? Čí je to chyba?

Psychologové doporučují dodržování určitých zásad. Pojďme si je tedy shrnout proto, abyste předešli problémům na straně komunikačního kanálu.

 • V prvé řadě s dětmi především mluvte. Nebuďte si tak jistí, že víte, co děti ví, anebo tuší. Rovněž svému dítěti nepřikazujte.
 • Dalším podstatným bodem je pravda. Ovšem samozřejmě přiměřená věku dítěte. Odpovídejte dítěti na otázky, na to, co jej zajímá. Jak se rodí děti? Co je smrt? Jen tak poroste důvěra dítěte vůči vám a v pozdějším věku budete jen rádi, že se vám vaše pubertální dítě svěřuje se svými starostmi.
 • Mějte trpělivost a mluvte se svým dítětem v klidu a potichu. Nedovolte v žádném případě, aby vám ujely nervy.
 • Dále je podstatné, aby v rodině docházelo ke komunikaci, jejíž reakce má prostor až, jakmile domluví jeden. Neskákejte si navzájem do proslovu.
 • Důvěru buduje i to, že se rodič svému dítěti svěřuje se svými pocity. Samozřejmě to má své meze, ale nemusíte si hrát před dítětem na superhrdinu, ač vás něco bolí, nebo víte, že něco nezvládnete. Naučte být dítě ohleduplné.
 • Dítěti naslouchejte. Nechejte jej mluvit a domluvit. Rodiče jsou roztržití, přetažení a vpadávají do řeči – snažte se to omezit. Dítěti je opravdu třeba trpělivě naslouchat.
 • Upozorňujte své dítě na své momentální city vůči němu. Na to, že se nezlobíte, že mu rozumíte, že se vám něco líbí nebo nelíbí… Žádné výhružky tatínkem a podobně.
 • Nezatajujte před dětmi nepříjemné věci za účelem je ochránit. Může to mít opačný efekt. Totéž pokud vám to již s mužem neklape – nenuťte se do takového vztahu, jen aby byla zachována rodina. Děti stejně vycítí, že rodiče nejsou šťastní. Nepřetvařujte se.
 • Okolo druhého roku věku dítěte by už mělo umět čekat. Dítě se nesmí dožadovat všeho hned teď. Učte jej vytrvalosti.
 • Láska. Láska a láska. Nepřikazujte, přistupujte i s požadavky na dítě s láskou a citem.
 • A nakonec nezapomeňte na pochvalu. To je to nejvíc – komplimenty za dobře provedený úkol. Jen tak v dítěti vybudujete správné morální základy.