Do vody

Půjdeme do vody, to budou závody!

Tonda nás povede, ten plavat dovede.

Olda se nedal, doplaval nejdál.
Dědovy lodě

Děda dělá dětem lodě, děti s nimi chodí k vodě. Dívají se za lodí, jak na vodě závodí.
Děti a včely

Děti, děti, včelky letí!

Zaletěly na květiny,

teď si nesou sladkou šťávu,

do včelína do dědiny.

Dělají z nich doma med,

včelím dětem na oběd.

 

Dudák dudal dům od domu, darů dost si donesl domů.

 

Emanovo počítadlo

Ene bene, Emane, kdo tu babu dostane?

Ten to není, ten to je, ten už s námi nehraje!
Květa běhá s Bětou

Květa běží do chalupy, Běta za ní cupy, dupy.

A jak spěchá za Květou, nožky se jí zapletou.

Květa už je v chalupě, Běta leží na kupě.

Fouká, fouká

Fouká venku, fouká, Haf se z boudy kouká.

Fanda volá na Hafa, ať vstane a zahafá.

Hafá Haf, že nevstane, až to foukat přestane.

Ferda fouká fujaru, Fanka frčí na faru.

Gumový míč

Gusta má míč gumový. Kdo má také takový?

Dává góly, ten to umí! Gusta je kluk jako z gumy.