V

Véno, Véno, podej vanu, vykoupáme malou pannu.

Tu je voda, tu je vana, už je panna vykoupaná.

Veverka ve větvích bývá,větvemi ji vítr kývá.

Z

Zajíc v zelí

Zalezl zajíc do zelí, zavolej na něj, Zdeňku! Zavolal Zdeněk zajíce, zajíc je ze zelí venku!

Zvědavý zajíc

Za jezevcem dívá se zajíc u meze, kam ten tlustý jezevec zelí zaveze.

Za vesnicí pod lesem u zelené meze, leze, leze jezevec, zelí z pole veze.

Honza a Zlatovláska

Za lesem je zámek, na něm zlatá báň, v zámku Zlatovláska, hlídá ji zlá saň.

Honza zlou saň zabil, princeznu si vzal, a tak se stal z Honzy, v zlatém zámku král.

Pomlázka

Zazpíváme zvesela, hezky od začátku: máme zlaté mazance, vajec na ošatku.

Zazpíváme zvesela, ale už jen krátce: dojedli jsme mazance a je po pomlázce!

Muzikanti

Muzikanti u muziky bzum a bzum a bzum,
na pozoun tak vyhrávají, až zbourají celý dům.

Zelná hlávka zelená, zavolali jelena.
Zavolali zajíce, aby hlídal zelnice.

Zebru zebou zuby, zubr se zas zubí.

Ž

Žabák loupežník

Žába leží v kaluži, má veliký žal, měla velkou žížalu, tu ji žabák vzal. Žába leží v kaluži, pláče ze žalu, že má žabák v žaludku její žížalu.

Ježek a užovka

Žene ježek užovku po pěšině k potoku. Běží za ní, co jen může, než mu žbluňkne do kaluže. Vzal si boty kožené, že užovku dožene.
Žně

Už je léto, už jsou žně, už na pole jedeme! Až to žito požneme, snopy navážeme. Už jsme žito požali, už se z pole sváží, už se žluté koblížky na dožínky smaží.

Žába I.

Žába žábě ukáže, že prý kuňkat dokáže.
Žabák, který v louži ležel, hned k těm žábám kuňkat běžel.
Žába II.
Žába, kůže kožená, kuňká, že je vážená.
Jenže žabák na ni kuňkne a žába do louže žbluňkne.

Želva
Že tu želvu nedoženu? Že tu želvu doženu!
Že tu želvu želvovatou, že ji odtud vyženu!
Žížala
Žížala tu líně běží, potom na pažitě leží
a má kůži béžovou, vyžehlenou – jak novou.